Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα η ολοκλήρωση των 88 προαπαιτουμένων δε φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί ένα ποσοστό της τάξης του 15%. Ωστόσο, η αποτύπωση νέων αντικειμενικών αξιών δημιουργεί κάποιες...αντικειμενικές δυσκολίες.
Του Γιάννη Αγουρίδη
Η επικαιροποίησή των νέων αντικειμενικών αξιών θα πρέπει να γίνει με βάση τα πραγματικά δεδομένα της κτηματαγοράς, όταν η τελευταία αναπροσαρμογή πραγματοποιήθηκε πριν 11 χρόνια
Σε αυτή τη φάση, επιχειρείται για πρώτη φορά, η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, όχι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, αλλά με γραμμικό συνδυασμό πραγματικών δεδομένων στην κτηματαγορά.
Ειδικότερα, θα χρησιμοποιηθούν οι αξίες των ακινήτων που αναγράφουν οι φορολογούμενοι στις δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων στην Εφορία. Για αυτό το σκοπό έχει δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο taxisnet, η οποία ονομάζεται "μητρώο μεταβιβάσεων ακινήτων", όπου εκεί υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα που περιγράφουν την αξία των ακινήτων ανά περιοχή.
Ακόμη, μεταξύ των δεδομένων τα δεδομένα τιμών που έχουν στην κατοχή τους κτηματομεσητικές εταιρείες. Τα δεδομένα αυτά ενσωματώνουν τιμές στις οποίες πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες ακινήτων, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι είναι πολύ κοντά στη σημερινή πραγματικότητα.
Επίσης, εντός της βάσης δεδομένων που δημιουργείται εισάγονται και οι αγγελίες με τις ζητούμενες τιμές πώλησης στην κτηματαγορά. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και εκείνες, οι οποίες περιλαμβάνουν ενοικιάσει σπιτιών ανά την Ελλάδα - καθώς διατίθενται κάποιοι συντελεστές προσέγγισης της πραγματικότητας -, αλλά και πραγματοποιείται και χρήση δεδομένων τιμών από τις διαδικτυακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών, όπως είναι τα Airbnb.
Τέλος, αναμένεται να αξιοποιηθούν τα δεδομένα τιμών ακινήτων που έχει συγκεντρώσει και επεξεργάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία με τη σειρά της λαμβάνει τα δεδομένα από τις τράπεζες στο πλαίσιο εκτιμήσεων ακινήτων που υποθηκεύονται για δανειοδοτήσεις.